REKLAMA

Killer Sudoku

Zasady gry:

Wypełnij diagram Sudoku odpowiednimi cyframi w wyznaczonym czasie. Pamiętaj, ze w każdym rzędzie i kolumnie cyfra od 1 do 9 może występować tylko jeden raz. Ta sama zasada dotyczy mniejszych kwadratów o wymiarach 3 na 3 pola. W nich każda cyfra od 1 do 9 może również wystąpić jeden raz. Gra Kiler Sudoku posiada pewne ułatwienie. Diagram dodatkowo podzielony jest na kilkanaście pól wyznaczonych czerwonymi liniami. Mała liczba informuje o sumie cyfr występujących na danym polu. Cyfry na czerwonym polu nie mogą się powtarzać.