REKLAMA

Pasjans FreeCell

Zasady gry:

Pasjanse FreeCell oprócz czterech pól bazowych oferują graczowi cztery pola robocze na których podczas gry można umieszczać niepotrzebne w danym momencie karty. Celem całej gry jest ułożenie wszystkich kart na czterech polach bazowych oznaczonych symbolem – A w kolejności od Asa do Króla. Należy również pamiętać ,że stos musi zawierać karty w jednym kolorze.

Na początku rozgrywki wszystkie karty użyte w grze ułożone są losowo w 8 kolumnach roboczych. Dolną kartę z kolumny możemy ułożyć na polu bazowym – A lub na polu roboczym. Możemy ją również przenieść do innej kolumny. Wtedy musimy położyć ją na karcie o jeden stopień wyższej stosując się jednocześnie do zasady przemienności (czerwona na czarną lub czarna na czerwoną). Gra jest ukończona gdy wszystkie karty zostaną ułożone na polach bazowych.